Till föregående spel Tillbaka till Williams-listan! Till nästa spel

Lucky Ace (1974)
Det här har ett kanonfint toppglas. Det enda som inte är i toppskick på det här spelet är spelplanen, som är mycket krackelerad. Ett sånt här Lucky Ace spelade jag mycket på i min ungdom. Det här är ett s k "Add-a-ball" spel, inte att förknippa med Sterns add-a-ball multiballfunktion på moderna spel. På detta spel så räknades kulorna baklänges från 3 eller 5 kulor ner till game over, men samtidigt så kunde det här spelet räkna upp till 10 kulor. När man tände extrakula i höger inlane (till vänster på spelplanen så fanns det bara en outlane) så slocknade inte chansen till en ny extrakula, när man väl hade fått en extrakula (d v s kulräknaren stegade upp t ex från 3 till 4 på kulräkningen). Som mest så kunde kulräknaren stega upp till 10 kulor. Lite udda. En sak man blev bra på långt innan det fick ett namn ("Shatzing the inlane" Neil Shatz, en vän från Kalifornien, brukar skjuta upp kulan bakvägen i inlane för att kunna trigga inlaneswitchen). Det gjorde jag redan på 70-talet på det här spelet, för att maxa antalet kulor man hade att spela. Jag söker även den andra enspelaren som heter High Ace.

Till föregående spel Tillbaka till Williams-listan! Till nästa spel
Tillbaka till spel-listan!
Till Spel m.m. köpes & säljes-listan!