Till föregående spel Tillbaka till -listan! Till nästa spel

Solar Ride (1978)
Det här spelet fanns både som elektromekaniskt (em) och elektroniskt (ss). Det är då som ni ser, den elektroniska versionen. Detta Solar Ride har nu fått ett friskt moderkort med bortflyttat och utbytt backup-batteri (sitter nu i botten av toppboxen), och de problematiska jordfelen som finns på dessa gamla Gottlieb system-1 spel, är åtgärdade på detta exemplar. Alla kontaktelement har blivit utplockade ett efter ett, avputsade, och uppspända och dåliga/trasiga element är utbytta mot nya kontaktelement. Det är ett grymt trist och tidskrävande arbete, men ett arbete som måste göras, för att säkerställa god kontakt hos alla snabbkontakter. Powerkortet är åtgärdat, alla stiftraderna är utbytta mot nya fyrkantiga Molexstift. Kulan är nytrumlad. Slamswitcharna som ofta är ett problem på Gottlieb's system-1 spel, p g a att det systemet är utformat som en holdkrets, är bortkopplade.

Till föregående spel Tillbaka till gottlieb-listan! Till nästa spel
Tillbaka till spel-listan!
Till Spel m.m. köpes & säljes-listan!